Balloon in a Wasteland


Próbuj naprawić swój balon i nie dać się zabić dzikim bestiom! Kieruj strzałkami i myszką.